Adrian Peretz

Adrian Peretz

Vitenskapelige publikasjoner

Peretz, Adrian; Olsen, Lars Erling (2016). Brand Extensions: It's all about managing accessibility. Advances in Consumer Research . Vol. 44.

Peretz, Adrian; Olsen, Lars Erling (2016). Sekvensielle merkeutvidelser: Strategi for vekst. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 19.

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2011). Conscientious brand criteria: A framework and a case examplefrom the clothing industry. Journal of Brand Management . Vol. 18.

Olsen, Lars Erling; Peretz, Adrian (2010). Making it fit! : the use of sequential brand extensions to accomplish growth. Proceedings - EMAC .

Peretz, Adrian (2010). Merkepersonlighet i merkevarebygging. Døving, Runar; Svensson, Göran (Red.). Leksjoner i markedsvitenskap. Kapittel 7. s. 152-189. Abstrakt forlag.

Peretz, Adrian (2010). En merkepersonlighet som fungerer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 13.

Peretz, Adrian; Supphellen, Magne (2008). The Effect of Brand Personality on Evaluations of Utilitarian Benefits. Advances in Consumer Research . Vol. 35.
http://www.acrwebsite.org/volumes/display.asp?id=1...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig