Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kunstformidling, Estetikk, Samtidskunst, Økosofi, Performanceteori, Kunstkritikk, Performance, Kunst i samfunnet, Sanselig kunnskap, Sosialt engasjert kunst, Innovasjon gjennom kunst og kultur, Museumsforskning

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Christensen-Scheel, Boel (2019). Sanselige møter eller kritisk tenkning? Formidling i samtidens kunstmuseer. Mørland, Gerd Elise; Myrvold, Charlotte Blanche (Red.). Kunstformidling - Fra verk til betrakter. Kapittel 1. s. 22-47. Pax Forlag.

Christensen-Scheel, Boel (2019). 'Jeg er Sfiderman!' - Formidlingsarenaer fra et brukerperspektiv. Ørjasæter, Kristin; Skaret, Anne (Red.). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. kapittel 10. s. 173-186. Cappelen Damm Akademisk.

Christensen-Scheel, Boel (2018). An art museum in the interest of publicness: a discussion of educational strategies at Tate Exchange. International Journal of Lifelong Education . Vol. 37.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/026013...

Christensen-Scheel, Boel (2015). Recognizing the Observer of Art. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 1, artikkel 1. s. 37-56. Fagbokforlaget.

Christensen-Scheel, Boel (2013). Application and Autonomy – The Reach and Span of Contemporary Art Didactics. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1905

Berg, Arild; Christensen-Scheel, Boel; Ingeberg, Mette Holme (2013). Forming Life: Aesthetic Awareness in Mental Health Care. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1870

Christensen-Scheel, Boel; Lindgren, Christina; Pettersen, Anette Therese (2013). Scenography in the staging / on the Stage / in the Mind of the Audience. Performance Research: A Journal of the Performing Arts . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/1992

Christensen-Scheel, Boel (2012). Barnelitteraturkritikkens samtidige estetikk. 8 s. Barnelitterært forskningstidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/1424

Christensen-Scheel, Boel (2012). The Ethic-Aesthetic Way of Wonders. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 1.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-30486

Christensen-Scheel, Boel (2011). Proximity to the Means of Production. Methi, Hilde (Red.). Hotel Polar Capital. Kapittel 2. s. 21-29.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig