Wendy Nilsen

Wendy Nilsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi, Psykologi, Sosial- og arbeidspsykologi, Utviklingspsykologi

Emner

Epidemiologi, Barns tidlige utvikling, Ungdom og rus, Ungdom, Ungdom og barn, Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn, Ungdomsforskning, Sykefravær, Arbeid og familie, Psykisk helse, Arbeid og psykisk helse, Intervensjon, Arbeids- og organisasjonspsykologi, Arbeid og helse, Longitudinelle studier, Utbrenthet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kaasbøll, Jannike; Lydersen, Stian; Ranøyen, Ingunn; Nilsen, Wendy; Indredavik, Marit Sæbø (2018). Parental chronic pain and internalizing symptoms in offspring: the role of adolescents’ social competence – the HUNT study. Journal of Pain Research . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2579329

Smedslund, Geir; Nilsen, Wendy; Wollscheid, Sabine; Steiro, Asbjørn; Fang, Lin; Larun, Lillebeth (2018). Effects of Computerized Interventions on Risky Alcohol Use Among Youth: Systematic Review. Research on social work practice. Vol. 29.

Kjeldsen, Anne; Stoolmiller, M; Toumbourou, J W; Nilsen, Wendy (2018). Childhood problem behaviours as precursors of drinking to intoxication trajectories - from age 1.5 to 19. Psychology and Health . Vol. 33.

Østby, Kristian Amundsen; Mykletun, Arnstein; Nilsen, Wendy (2018). Personality and long-term health-related benefits. Occupational Medicine . Vol. 68.

Morken, Ida Sund; Røysamb, Espen; Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad (2018). Body Dissatisfaction and Depressive Symptoms on the Threshold to Adolescence: Examining Gender Differences in Depressive Symptoms and the Impact of Social Support. Journal of Early Adolescence .

Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Kaasbøll, Jannike; Kjeldsen, Anne (2018). Nuancing the role of social skills- a longitudinal study of early maternal psychological distress and adolescent depressive symptoms. 12 s. BMC Pediatrics . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2570820

Østby, Kristian Amundsen; Mykletun, Arnstein; Nilsen, Wendy (2018). Explaining the gender gap in sickness absence. Occupational Medicine . Vol. 68.

Kjeldsen, Anne; Nilsen, Wendy (2018). Predictors of Externalising Behaviour Problems in Childhood and Adolescence. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Chapter 8. s. 93-104. Hogrefe & Huber Publishers.
http://hdl.handle.net/11250/2507520

Nilsen, Wendy; Mykletun, Arnstein (2018). Family-Related Stressors and Sick Leave in Mothers and Fathers. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Chapter 16. s. 197-208. Hogrefe & Huber Publishers.
https://us.hogrefe.com/shop/tracking-opportunities...

Løchen, Kristin Garaas; Nilsen, Wendy; Røysamb, Espen (2018). Associations Between Paternal and Adolescent Depressive Symptoms. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Chapter 15. s. 183-196. Hogrefe & Huber Publishers.
https://us.hogrefe.com/shop/tracking-opportunities...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig