Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik

Kort om

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 vil Tale være pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Vitenskapelige publikasjoner

Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. 43.

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2019). The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services. Journal of Business Research . Vol. 98.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). KIDZ DESIGN LAB: BUILDING DESIGN THINKING FOR THE FUTURE. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Kapittel. s. 312-317. The Design Society.

Skjølsvik, Tale; Steensen, Sverre (2018). What happens when kids become part of the design process? Kidz Design Lab makes products by kids for kids. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE . Vol. 2018-September.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Picking professionals: a client-centric knowledge assessment framework. Measuring Business Excellence. Vol. 22.

Skjølsvik, Tale (2018). Combining goods and service-dominant logics in purchasing strategies. The journal of business & industrial marketing. Vol. 33.

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Strategy as innovation: Exploring the role of innovation in strategic thinking. Proceedings IFKAD... .

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim; Pemer, Frida (2018). Digitalization of Professional Services: The Case of Value Creation in Virtual Law Firms. Andersson, Per; Movin, Staffan; Mähring, Magnus; Teigland, Robin; Wennberg, Karl (Red.). Managing Digital Transformation. 7.. s. 155-174.

Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (2018). Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 21.
https://www.magma.no/hvordan-ledes-fageksperter

Skjølsvik, Tale; Breunig, Karl Joachim (2018). Virtual Law Firms: An exploration of the media coverage of an emerging archetype. International Journal of Law and Information Technology . Vol. 26.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig