Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen

Kort om

Sosiolog med dr.polit fra Universitetet i Oslo om "Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat".
Forsker på organisering, organisasjonsendring og reform i offentlig sektor, på interorganisatoriske relasjoner og på involvering av brukere og sivilsamfunnsorganisasjoner i politikk- og tjenesteutvikling
Temaer: Rehabilitering, arbeidsinkludering, NAV, helsetjenester
Forskningskoordinator i Kompetansesenter for arbeidsinkludering
Leder for INTEGRATE - kjernemiljø for forskning om samhandling rundt arbeidsinkludering - sammen med Espen Dahl

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming, Brukermedvirkning, Frivillige organisasjoner, Helse- og velferdspolitikk, Organisasjonssosiologi, Interorganisatoriske relasjoner, Implementeringsforskning, NAV-reformen, Aktiveringspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andreassen, Tone Alm; Romsland, Grace Inga; Sveen, Unni; Søberg, Helene Lundgaard (2019). Mellom empowerment og forskningsnytte? Refleksjoner over formål og form for brukermedvirkning i et rehabiliteringsprosjekt. Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Red.). Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Kapittel 2. s. 36-55. Universitetsforlaget.

Andreassen, Tone Alm (2019). Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service. European Journal of Social Work. Vol. 22.

Romsland, Grace Inga; Milosavljevic, Kate Louise; Andreassen, Tone Alm (2019). Facilitating non-tokenistic user involvement in research. Research Involvement and Engagement . Vol. 5.

Andreassen, Tone Alm (2019). Complex Problems in Need of Inter-Organizational Coordination: The Importance of Connective and Collaborative Professionalism within an Organizational Field of Rehabilitation. Harsløf, Ivan; Poulsen, Ingrid; Larsen, Kristian (Red.). New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. 10. Palgrave Macmillan.

Andreassen, Tone Alm (2018). Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 3.

Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon (2018). Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration. Journal of Social Policy .

Andreassen, Tone Alm (2018). From Democratic Consultation to User-employment: Shifting Institutional Embedding of Citizen Involvement in Health and Social Care. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Håvold, Ole Kristian Sandnes; Harsløf, Ivan; Andreassen, Tone Alm (2018). Externalizing an ‘Asset Model’ of Activation: Creative Institutional Work by Frontline Workers in the Norwegian Labour and Welfare Service. Social Policy & Administration. Vol. 52.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization . Vol. 5.

Andreassen, Tone Alm (2017). Profesjonsutøvelse i en organisatorisk kontekst. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapitell 12. s. 140-179. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig