Boklansering: (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting

Tekst

Program

Tema

Rehabilitering og habilitering er fagområder i sterk utvikling. Denne boken legger an et bredt perspektiv. (Re)habilitering er for det første terapi som har funksjonsforbedring som mål. (Re)habilitering handler også om å tilrettelegge for deltakelse gjennom inkluderende omgivelser. Til sist handler (re)habilitering om å verdsette annerledeshet. Forfatteren argumenterer for at det er disse tre prinsippene – terapi, tilrettelegging og verdsetting – som må ligge til grunn for samarbeid mellom tjenestebrukere, profesjonelle og myndigheter. For alle er målet gode (re)habiliteringsprosesser.

Les mer om boken her.

Det blir enkel serving og det er åpent for alle - uten påmelding.

VELKOMMEN

Arrangør: Universitetsbiblioteket OsloMet, i samarbeid med Forskergruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn og Fagbokforlaget

Kontakt: kristin@oslomet.no