Boklansering: Media Management and Digital Transformation

Prosjektet OMEN inviterer til lansering av den nye antologien «Media Management and Digital Transformation», redigert av Arne Bygdås, Aina Landsverk Hagen og Stewart Clegg.

Nyheter på nett har vi hatt i 25 år, men hvorfor sliter mange medieorganisasjoner fortsatt med å omstille seg til en verden som blir stadig mer digital?

Kan kreativitet og tettere kontakt med publikum bidra til bedre journalistikk og levedyktige aviser?

Digitalisering av produksjon og publisering av nyheter gir store muligheter for å drive med innovasjon, men hvorfor skjer det ikke i større grad?

Boken Media Management and Digital Transformation (Routledge, 2019) er resultat av det fireårige aksjonsforskningsprosjektet OMEN: Organizing for Media Innovation som ble gjennomført i samarbeid med partnerbedriftene Sunnmørsposten (Polaris), Nationen (Tun media) og Moss Avis (Amedia) - med BIA-midler fra Norges Forskningsråd.

Boka tar for seg tidsaktuelle utfordringer og dilemmaer mediebransjen har i dag - utover de rent økonomiske - og kommer med konkrete forslag til hvilke grep medieorganisasjoner kan ta for å sikre overlevelse og stabilitet gjennom organisasjonsutvikling og innovasjon.

Gjennom bruk av ulike aksjonsforskningsmetoder, workshop-metodikk og etnografisk feltarbeid har prosjektet utviklet ny kunnskap om hvordan avisene kan organisere, navigere og innovere i turbulente omgivelser med stor usikkerhet. Prosjektet har også utviklet ny forståelse av hvordan gjennomføre og lede innovasjons- og endringsprosesser på områder som krever utvikling av ny kompetanse og bruk av ny teknologi.

På lanseringen får du høre mer om sentrale funn fra OMEN og nye innsikter rundt hvordan man kan skape endring - og du kan selv teste ut verktøy for kreativt idéarbeid. I tillegg vil spesielt inviterte gjester holde innlegg om aktuelle utfordringer for mediebransjen. Mer detaljert program kommer snart!

Påmelding

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men av hensyn til bestilling av snacks og drikke, mer vi om påmelding (knapp øverst).

Vel møtt 28. mai kl 14 i Fyrhuset, OsloMet, til en fest med faglig påfyll, inspirerende læring, snacks og bobler!

Prosjektet OMEN har vært ledet av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og gjennomført i samarbeid med OsloMets Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Volda, Göteborgs universitet, og University of Technology, Sydney.