Hvordan veilede i høyere utdanning?

Professor ved helsevitenskap, Sidsel Tveiten, presenterer funn fra antologien ‘Veiledning i høyere utdanning’.

Tveiten setter søkelys på kvalitet i praksisstudier og foredraget vil være relevant for alle fagmiljøer som driver med ulike typer veiledning.

I tillegg presenteres resultater fra studien «Kvalitet i høyere utdanning», en studie gjort parallelt i Tromsø og på Østlandet.

Foredraget er en del av Lunsjpåfyll-serien fra Universitetsbiblioteket.

Gratis og åpent for alle! Ta med matpakken din, vi står for kaffe og te.