!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

KAI-frokost: Kan digital teknologi redde arbeidsinkluderingen?

Innleder: Jonas Slørdahl Skjærpe – IT-direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kommentator: Eric Breit, forsker 1, AFI-OsloMet

Innføring av ny teknologi medfører at relasjonen mellom brukerne og medarbeiderne i NAV blir mer digital, blant annet ved at kommunikasjonen foregår gjennom chat, sms eller e-post. 

Vil det gi veilederne mer rom til å prioritere oppgaver, personer eller ressurser og levere mer helhetlige og skreddersydde tjenester?

Vil det gi brukerne mer frihet, bedre innsyn i og påvirkning på sin sak? Hva med dem som har vansker med å nyttiggjøre seg teknologien?

I hvilken grad bør det være et mål at digital teknologi skal erstatte kontakten med medarbeiderne i NAV?

Kom på frokosten og få innblikk i hvordan den sentrale strategen i NAV tenker, samt høre om empiriske erfaringer så langt.

KAI-frokosten er en møteplass for alle som er interessert i problemstillinger knyttet til inkludering i arbeidslivet. Videresend gjerne invitasjonen til kollegaer.

Ta kontakt med Silje Carstens Varden om du har spørsmål: siljva@oslomet.no / 67 23 80 68