Seminar: Er systematiske kunnskapsoppsummeringer nyttig på alle fagområder?

NORNESK inviterer til seminar. Innledning ved direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, med påfølgende panel.

Målet med seminaret er å presentere bredden og bruken av systematiske kunnskaps-oppsummeringer nasjonalt og internasjonalt, og invitere deltakerne til dialog om videreutvikling av dette.
Målgruppene er utviklere og brukere av systematiske kunnskapsoppsummeringer i Norge uansett faglig eller vitenskapelig tilknytning, forvaltning, forskningsmiljøer, utdanning, brukerorganisasjoner mm.

Hva er NORNESK?

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) ble etablert i februar 2019. NORNESK har som mål å øke etterspørsel og anvendelse av systematiske kunnskaps-oppsummeringer innen alle fagområder for å sikre at tjenester, utdanning og forskning er velinformert og basert på pålitelig forskningsbasert kunnskap.