Systematiske kunnskapsoppsummeringer - er de nyttige på alle fagområder?

På seminaret presenteres bredden og bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer nasjonalt og internasjonalt. Deltakerne inviteres til dialog om videreutvikling av området.