Ungforsk ved OsloMet

Ungforsk skal inspirere ungdom til å velge realfag og naturvitenskaplig utdanning gjennom å skape nysgjerrighet og opplevelser tett på forskningen.

Arrangementet er for elever i 10. klasse og Vg1 i Oslo og Akershus. Ved ledige plasser er elever fra Vg2 og Vg3 velkommen til å delta.

Ungforsk ved OsloMet tilbyr en rekke aktiviteter: