Universell utforming som fag: muligheter og utfordringer

OsloMet inviterer til en konferanse om hvilke muligheter og utfordringer man møter i undervisning om universell utforming som fag ved universitet og høgskoler.

På konferansen er det fokus på både å alminneliggjøre begrepet universell utforming i undervisning, og å vise sammenheng mellom universell utforming og de andre fag.

Videre er det behov for å skape interesser for faget slik at det kommer inn i undervisningsplanene.

Konferansen vil også ta opp betingelser for innovasjon og endring, samt de pedagogiske utfordringene som ligger i at bærekraftig utvikling seiler opp som et stadig viktigere mål innenfor skoleverket.  

Praktisk informasjon:

Konferansen avholdes på Scandic Hotel Solli Oslo, Parkveien 68, Oslo.  

Det serveres lunsj. Konferansen har ingen deltakeravgift.

Påmelding via epost til phuocl@oslomet.no innen 15. april 2019.

PROGRAM

09:00-09:10 Kaffe og registrering

09:10-09:20 Velkommen og orientering om programmet, Ulf Rydningen, universitetslektor ved OsloMet

09:20-09:40 Internasjonale forpliktelser og statlige føringer om undervisning i høyere utdanning om universell utforming, Kjetil Knarlag, prosjektleder ved Universell  
– Fungerer opplæringskravet godt nok i dag for Regjeringen?
– Hvordan settes i dag krav til utdanningsinstitusjonene om undervisning om universell utforming? (I utdanningens rammeplaner, tildelingsbrev og lover og/eller internasjonale forpliktelser)?
– Hvordan er lovverk om UU og (krav til) kompetansen på universell utforming i Norge, sammenliknet med andre land?

09:40-10:15 Kompetanse om universell utforming i ulike kommunale sektorer
– Kort om erfaringer fra nasjonale nettverkssamarbeid om universell utforming i kommuner/fylkeskommune. Christian Hellevang, seniorrådgiver ved Kommunenes Sentralforbund, Oslo, Marit Holtung, ergoterapeut ved Nes kommune
– Hva mener funksjonshemmedes organisasjoner om kommunenes kompetanse om universell utforming? Arne Lein, forbundsleder ved NHF

10:15-10:30 Pause med kaffe

10:30-10:50 Resultater fra forskning om undervisning om universell utforming i høyere utdanning, Ulf Rydningen, universitetslektor ved OsloMet

10:50-11:15 Underviseres erfaringer med tverrfaglig undervisning og veiledning om universell utforming, Dorte Norenberg, universitetslektor ved OsloMet

11:15-11:45 Studenters erfaring med (tverrfaglig) bacheloroppgave om universell utforming, Miriam Wilhelmseen Hetland, ergoterapeut ved Ullensaker, Anita Øien, ergoterapeut ved Fet kommune

11:45-12:15 Plenumsdiskusjon/orientering
– Hvordan foregår undervisning om universell utforming på høgskoler og universiteter i dag?
– Er undervisningen tverrfaglig, obligatorisk/valgfri?
– Hva er de største problemene for å få til god/nok undervisning om universell utforming?
– Bør grunnleggende kompetanse for fagpersoner gis i høyere utdanning, som etterutdanning, eller i (frivillig) nettverksbygging?
(Er det behov for utdanning av politikerne og administrativ ledelse i kommunen, om universell utdanning? Hvordan?
– Er det bare ildsjelene som skal kunne/kan noe om UU, eller skal det være obligatorisk kompetanse? (For hvem?)
– Er det noen utdanninger som bør undervise om universell utforming, som ikke gjør det i dag?

12:15-13:15 Lunsj.  Det serveres lunsj. Konferansen har ingen deltakeravgift.

13:15-15:00 Forskning og utvikling om Universell utforming. Hva forskes/veiledes det på som er relevant for fremtidig undervisning om universell utforming?
– Inger Marie Lid, professor ved VID (Læremidler for universell utforming)
– Weiqin Chen, professor, Norun C. Sanderson, førsteamanuensis og Siri Kessel ved OsloMet (Erfaring fra OsloMets Masterstudium i universell utforming av IKT)
– Jonny Nersveen, førsteamanuensis ved NTNU (Norsk forskningslaboratorium for universell utforming)
– Miriam E. Nes Begnum, førsteamanuensis NTNU (pågående forskning om universell utforming)
– Ulf Rydningen, universitetslektor ved OsloMet (kommunal planlegging for universell utforming)

15:00-15:10 Pause

15:10-16:00 Oppsummering - Veien videre, Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelig høgskole, Senter for diakoni og profesjonell praksis, Oslo

– Skal vi treffes igjen? Etablering av formelt nettverk for undervisning om universell utforming? (når/hvor/hvem/finansiering)

– Framtidig kunnskapsdeling og samarbeid (undervisningsopplegg, laboratorier, læremidler, gjesteforelesninger, eksamenssensorer)

– Kan/bør det i regi av «nettverket» etableres EVU-kurs om universell utforming?

Kontakt:

Phuoc Tan Le, phuocl@oslomet.no , om du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål.