Bilde: Lying low/male nude, 2012 © Christine Aspelund / BONO 2019

Rehabiliteringsforløp etter alvorlige skader – utfordringer for pasienter, pårørende og profesjonelle. Resultater fra et dansk-norsk forskningssamarbeid

Det flerårige Forskningsrådsprosjektet  “Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise” avsluttes med et formidlingsseminar.

Prosjektet har studert rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de skadde opplever den, og belyser hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats og tverrfaglige og interorganisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter opp under den enkeltes prosess. 
Et brukerpanel, med representanter fra noen av landets skadeforeninger, har vært aktive bidragsytere i prosjektet og deltar på seminaret. 

Transitions in Rehabilitation har nytt godt av et dansk-norsk forskersamarbeid gjennom forskningsnettverket Phlegethon. Phlegethon er et samarbeid mellom flere institutter i Norge og Danmark; blant annet OsloMet, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Aalborg universitet (Danmark) og Regionhospitalet, Hammel Neurocenter (Danmark) og Hvidovre Hospital (Danmark). Representanter fra nettverket deltar med innlegg på seminaret.
 

13:00-13:30 Velkommen og innledning om forskningens temaer og spørsmål

Inkludert om Forskning med brukermedvirkning – involvering av brukerpanelet i Transitionsprosjektet
Ved Kristian Larsen (professor, Aalborg Universitet) og Tone Alm Andreassen (professor, Senter for profesjonsstudier, OsloMet )

13:30-14:00 Et liv med ervervet hodeskade - pasient og pårørendeperspektiver

Bernt Flekstad og Marianne Trydal Skeie (begge fra Personskadeforbundet LTN / brukerpanelet) i samtale med Helene Lundgaard Søberg (førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og seniorforsker Oslo universitetssykehus)

14:00-14:45 Veien tilbake, eller fram? - Hovedpoeng fra norsk forskning

Fra håp til realitet – skadedes arbeid med å rekonstruere sitt hverdagsliv v/ Per Koren Solvang (Professor, Institutt for fysioterapi, OsloMet)

Medvirkning i egen rehabilitering – fagfolks forståelse og pasienters erfaringer v/ Helene Lundgaard Søberg (førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og seniorforsker Oslo universitetssykehus) og Unni Sveen (professor i ergoterapi, Inst. for ergoterapi og ortopediingeniørfag, OsloMet og seniorforsker Oslo universitetssykehus)

En vei tilbake til jobb – NAVs arbeidsrettede oppfølging v/ Ole Kristian Sandnes Håvold (ph.d. OsloMet)

14:45-15:00 Pause

15:00-15:45 Betydningsfulle forskjeller - hovedpoeng fra dansk forskning

Ulikhet i pårørendes reaksjoner v/ Rikke Guldager (sykepleier, PhD, Neurokirurgisk klinikk, Rigshospitalet, Danmark).
 
Det sociale netværks betydning i rehabiliteringsforløb betraget i et ulighedsperspektiv v/ Mette Ryssel Bystrup (ph.d. stipendiat ved Aalborg Universitet og Hammel Neurocenter).

15:45-16:00 Rehabilitering i en europeisk kontekst

 Belyst av redaktør(ene) for boken New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives (Palgrave Macmillan, 2019) v/ Ivan Harsløf (Prodekan fou og førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet) 

16:00-16:15 Avslutning

Arrangement er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Velkommen!

Påmelding

 

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!

Les mer om Senter for profesjonsstudier

 

*Bilde: Lying low/male nude, 2012 © Christine Aspelund / BONO 2019