Institutt for naturvitenskapelige helsefag

Vi utdanner bioingeniører, farmasøyter, radiografer og tannteknikere og forsker på legemidler og pasientsikkerhet, mannlig reproduktiv helse og sykdom og miljøpåvirkning. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for naturvitenskapelige helsefag hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter (ca.)

640

Ansatte (ca.)

76

Bachelorprogrammer

4

Masterprogrammer

1

Forskningssamarbeid

Institutt for naturvitenskapelige helsefag er partner i Norsk forskerskole i farmasi (nm.uio.no).