Helene Maria Fiane Teigen

Helene Maria Fiane Teigen

Kort om

Helene Teigen er utdannet medieviter med dobbel master fra Universitetet i Oslo og University of Glasgow. Avhandlingen fra UiO var en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen av en provoserende YouTube-film, hvor medier fra forskjellige land ble sammenlignet. Avhandlingen fra UoG, i Media Management, tok for seg NRKs samfunnsoppdrag i en digital hverdag fra et mediepolitisk perspektiv ved å bruke intervjuet de publiserte med Mulla Krekar i Februar 2015 som case.

Fra 2017 jobber hun som vitenskapelig assistent på SIFO, med både kvalitative og kvantitative metoder, og er blant annet involvert i EU-prosjektet SafeConsumE om mathygiene.

Forskningsprosjekter

  • SafeConsumE

    Prosjektet «SafeconsumE» skal bidra til å redusere risikoen for matbårne sykdommer hjemme på kjøkkenet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane; Bugge, Annechen Bahr (2019). Photoshop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kropp, kjønn og markedsføring i sosiale medier. ISBN: 978-82-7063-489-7. 114 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/2253Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig