Atferdsvitenskap (tidl. læring i komplekse systemer)

Master

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Deltid: alle kvalifiserte

  Heltid: 3,13

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Moderne atferdsvitenskap omfatter teoretiske perspektiver, eksperimentelle studier og metoder for å anvende den kunnskapen som utvikles til å fremme ønskede endringsprosesser. Masterstudiet i atferdsvitenskap gir deg en solid teoretisk plattform, gir deg erfaring med å gjennomføre eksperimenter, og lærer deg effektiv metodikk for å sette i gang, gjennomføre og evaluere endringsprosesser både på individ- og gruppenivå. Programmet het tidligere Master i læring i komplekse systemer. Basiskunnskapen i masterprogrammet er atferdsanalyse, som er vitenskapen om systematikk i forholdet mellom individuell atferd og hendelser i individets omgivelser. Den moderne utgaven av atferdsanalysen omfatter alle aspekter ved atferd, og kan brukes til å forstå både enkle og komplekse atferdsformer.

  Du lærer konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. Undervisningen og arbeidskravene tar deg gjennom atferdsanalysen, fra de grunnleggende prinsippene som ble oppdaget i laboratoriet, til kompleks menneskelig atferd i komplekse sosiale situasjoner. Du lærer om hvordan teoretisk kunnskap kan omsettes i praktisk metodikk for å fremme atferdsendringer gjennom tilrettelegging av betingelser i omgivelsene. Du kan være med i lab-grupper, og delta i forskningen som instituttets ansatte driver. Du lærer om forskningsmetode og datainnsamling, og du får mye veiledet skrivetrening.

  Masteroppgaven er en vitenskapelig artikkel, enten en empirisk studie eller en systematisk litteraturgjennomgang.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår på både norsk og engelsk. Du tar 7 obligatoriske emner og 2 valgemner (du kan velge blandt 6 ulike valgemner). Studiet avsluttes med masteroppgaven.

  Studiet gjennomføres enten heltid over 2 år eller deltid over 4 år. Minimum progresjon for deltidsstudenter er 30 studiepoeng per to semestre.

  Noen av undervisningsformene er:

   

  • interteaching
  • diskusjoner
  • datasimulering
  • ferdighetstrening
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Master i atferdsvitenskap rekrutterer studenter med ulike bachelorutdanninger. Studentene har derfor ulik utdanning og erfaring, og varierte interesser. Masterprogrammet gir deg almen og generaliserbar kunnskap om hvordan du skal analysere problemer og utfordringer i arbeidslivet. Denne typen kunnskap kan anvendes i alle situasjoner der du jobber med å forbedre prestasjoner hos individer og grupper.

  Hvilke jobber du kan få etter fullført masterstudium avhenger av hvilken bachelorutdanning du har, og av interessene dine. Atferdsanalyse gir merverdi til ditt profesjonelle repertoar, uansett hva du vil arbeide med.

  Kandidater fra denne masteren arbeider innen privat næringsliv (industri, konsulentvirksomhet), offentlig forvaltning/administrasjon og helse, opplæring og sosiale tjenester på ulike nivåer (kommune, fylkeskommune og stat). Noen arbeider også innen forskning og høyere utdanning.

 • Utveksling

  Det er først og fremst i 3. eller 4. semester at du kan dra på utveksling i forbindelse teoretiske emner eller masteroppgaven. Totalt 60 studiepoeng kan godkjennes fra en utenlandsk institusjon,

  Les mer om utveksling på student.oslomet.no.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema