Fysioterapistudent hjelper pasient

Fysioterapi

Bachelor

Fysioterapi er for deg som ønsker å jobbe med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos dine pasienter. Du vil behandle og forebygge skader og sykdommer som gjør at dine pasienter kan leve aktive liv og bevare, utvikle eller gjenvinne funksjonsevnen sin.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, programplan, timeplan, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for bachelor i fysioterapi (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 55,7
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 49,5

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 703

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

  Du vil lære hvordan man bruker forskningsbasert teori til å hjelpe dine pasienter gjennom aktiviteter, øvelser, opptrening og veiledning.

  Det teoretiske grunnlaget er dette

  • kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
  • kunnskap om avvik og sykdom.
  • teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
  • bevegelsesanalyse.
  • betydning av fysisk aktivitet.
  • motivasjon.
  • kommunikasjon og samhandling.
  • kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

  Fysioterapiutdanning er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

  Fysioterapi eller fysioterapi - mensendieck?

  Fysioterapi og mensendieck er to likeverdige utdanninger som begge er likeverdige når det kommer til utdanningsnivå, kvalifikasjoner til masterstudier og jobbmuligheter.

  Mensendieck er en egen metode innen fysioterapi som ofte benyttes forebyggende. Det er et helhetlig fokus på helse og behandling og det legges vekt på å oppnå balanse og harmoni hos pasienten eller klienten.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er en praktisk utdanning som bygger på mye fagkunnskap, teori og forskning. Ofte vil du lære noe teoretisk, for så å ha mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

  Dette er noen av undervisningsformene

  • forelesninger
  • ferdighetstrening
  • seminarer
  • gruppearbeid
  • skriftlige oppgaver
  • tverrproffesjonell samarbeidslæring
  • selvstendige studier

  Forelesning

  20 %

  Praksis

  15 %

  Ferdighetstrening

  40 %

  Egenstudier

  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  3. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Etter å ha fullført utdannelsen må du jobbe ett år i godkjent turnus, og så søke om autorisasjon som fysioterapeut.

  Du har mange muligheter og kan jobbe i offentlige, private, nasjonale og internasjonale virksomheter. Du kan jobbe innen forskning og hjelpeorganisasjoner.

  Noen av stedene du kan jobbe

  • sykehus
  • kommunehelsetjeneste (Helsestasjoner, barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester)
  • bedriftshelsetjeneste
  • rehabilitering
  • privat praksis
  • treningssentre / idrettslag
 • Praksisplass

  Praksis er veldig viktig for dette studiet og du vil ha praksis allerede 1. semester for at du skal bli kjent med yrket så tidlig som mulig. Deretter følger en naturlig progresjon gjennom resten av studiet hvor man får stadig lengre og mer sammenhengene praksisperioder.

  All praksis i et emne må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

  Institutt for fysioterapi tilbyr behandling innen fysioterapi og mensendieck som del av studentenes praksis.

  Les mer om praksis i fysioterapistudiet i programplanen.

 • Utveksling

  Du kan reise på utveksling i 3. studieår. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

  Du kan blant annet ta utveksling her

  • Danmark
  • Nederland
  • Australia
  • England
  • Kambodsja
  • Tanzania

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Studenthistorier

Portrett Ådne Øvergaard
Livet som student

Sett kroppen på timeplanen

Visste du at det lønner seg å prioritere flere ting enn bare fag for å få gode resultater?

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema